Kürşat ÇAPRAZ
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İletişim
05395294288